Job Application

บริษัทฯ ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ต้องการรับพนักงานเพิ่มในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. พนักงานแพทเทิร์น 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีสาขาผ้าและเครื่องแต่งกายหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำแพทเทิร์นอย่างน้อย 1 ปี
– หากสามารถใช้โปรแกรม Accumark ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. รองผู้จัดการแผนก Pattern และ เสื้อตัวอย่าง 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเสื้อผ้า,วิศวกรรมสิ่งทอ,เทคโนโลยีเสื้อผ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้าน Garment อย่างน้อย 5 ปี

3. Merchandiser 3 อัตรา 
– วุฒิปริญญาตรี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ถ้ามีประสบการณ์ด้านGarment จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่การเงิน 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคารหรือสาขาบัญชี มีประสบการณ์งานการเงินอย่างน้อย 2 ปี

5. ผู้จัดการห้องตัวอย่าง 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า,วิศวกรรมเสื้อผ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน Garment อย่างน้อย 7 ปี มีประสบการณ์ควบคุมงานห้องตัวอย่าง มีความรู้ภาษาอังกฤษดีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

6. พนักงานบัญชี 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์บัญชีต้นทุนหรือบัญชีเจ้าหน้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. หัวหน้าหมวดเย็บ,ตัด,ตรวจสอบ 1 อัตรา 
– วุฒิปริญญาตรีสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีภาวะผู้นำ

8. พนักงานทำเอกสารส่งออก 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำเอกสารส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. พนักงานประจำสาขาเวียดนามจำนวนมาก
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนามได้ดี
– ทำงานประจำที่เวียดนาม
– มี่เบี้ยเลี้ยง มีที่พักให้
***********พนักงานทุกตำแหน่งหากมีผล TOEIC มาแสดงจะได้รับค่าทักษะสูงสุดเดือนละ 3,000 บาท***********
 

Download ใบสมัครงาน คลิกที่นี่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่
บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด
เลขที่ 5 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2379-3072-8 ต่อ 161,137
แฟกซ์. 0-2379 3963
หรือ Email : personnel@orientalgmt.com

best wordpress themes - wordpress themes 2012 - wordpress travel themes